Abone Devir İşlemleri

Anasayfa » Abone Devir İşlemleri

ABONE DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN

MESKENLER

1-Tapu

2- Zorunlu Deprem Sigortası (6305 Sayılı afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

3-Noter Onaylı Vekâletname Aslı (Müracaat Sahibi Sözleşme İmzalamaya gelemiyor ise)

4-Tapu Şirket adına ise;

*Ticaret Sicil Gazetesi

*İmza sirküleri/Kaşe

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

TİCARETHANE

1-Tapu

2- Zorunlu Deprem Sigortası (6305 Sayılı afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

3-Noter Onaylı Vekâletname Aslı (Müracaat Sahibi Sözleşme İmzalamaya gelemiyor ise)

4-Tapu Şirket adına ise;

*Ticaret Sicil Gazetesi

*İmza sirküleri/Kaşe

5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

KAMU YARARINA FALİYET GÖSTERENLER

1-Tapu

2-Dernek Karar Defteri/kaşe

3-Noter Onaylı Vekâletname Aslı (Müracaat Sahibi Sözleşme İmzalamaya gelemiyor ise)

4-Yetki Belgesi

5- Zorunlu Deprem Sigortası (6305 Sayılı afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

6-İşlemi yaptıranın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi